St. Swingmarket
De Winkel voor de Minima
HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht
Jaaroverzicht 2017Jaaroverzicht 2016Jaaroverzicht 2015BeloningsbeleidBeleidsplan
Jaaroverzicht 2016
Balans 31 december 2016        
Baten         Algemene Reserve -11053
Omzet                  106955   Resultaat boekjaar        6016
Subsidies          66135    Lening o/g   79027
      ========   Crediteuren    14332
Saldo Baten        173090   Overlopende Posten     12156
                    ========
Lasten            100478
Inkopen        87395          
Swinmarket Pas 11340          
Vrijwilligers Vergoeding      2581             
Huur  32054          
Energiekosten     2135          
Autokosten     12880          
Inventariskosten       352          
Onderhoudskosten  1469          
Verkoopkosten  3921          
Afschrijvingen        8042          
Diverse algemen kosten       4905          
  ==========          
Saldo Lasten           167074          
      ========      
 Saldo Baten en Lasten                6016      
                     
                    
                  
               


HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht