St. Swingmarket
De Winkel voor de Minima
HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht
Jaaroverzicht 2017Jaaroverzicht 2016Jaaroverzicht 2015BeloningsbeleidBeleidsplan
Beleidsplan
Stichting De Swingmarket
Het ontstaan van de Swingmarket is een vervolg van de Groente- & Fruitbank van de Stichting Activiteiten Met Zuid. Sinds 2010 heeft Met Zuid een Groente & Fruitbank gerund op het terrein van de knuffelboerderij in de Kruisherenstraat Rotterdam-IJsselmonde. De laatste jaren was een grote groei te zien in het aantal klanten dat gebruik maakte van de Groente- & Fruitbank. Vanwege de crisis zijn veel mensen, ook al hebben ze een betaalde baan, financieel in de problemen geraakt (de “nieuwe armen”). Het waren klanten die vaak geen gebruik meer konden maken van De Voedselbank omdat de termijn verlopen was (maximaal 3 jaar) of klanten die gewoon een betaalde baan hadden maar die om welke reden dan ook niet genoeg leefgeld meer overhielden om goed de maand door te kunnen komen. Hierdoor is het idee ontstaan voor De Swingmarket.

Bij de Swingmarket kunnen deze minima, op doorverwijzing van de hulpverlening en na een intakegesprek, een Swingmarketpas krijgen waarmee ze gratis boodschappen kunnen halen voor een bepaald bedrag, afhankelijk van hun gezinssamenstelling. We proberen continue ons aanbod uit te breiden en zo langzaam toe te werken naar een compleet warenhuis waar van alles te koop is. Van levensmiddelen als groente, fruit en verzorgingsartikelen tot kleding, spelletjes en speelgoed.
Een uniek armoedeconcept in Nederland, dat is de Swingmarket in IJsselmonde.

Voor iedereen
De Swingmarket is er niet alleen voor de minima. Iedere Rotterdammer kan hier terecht voor goedkope boodschappen. Door reguliere klanten er een klein bedrag voor te laten betalen, genereren we inkomsten waarmee we weer nieuwe producten kunnen inkopen en de huur kunnen betalen. 


Visie
De stichting wil de verbindingen en continuïteit waarborgen tussen de verschillende doelgroepen en de activiteiten en projecten die momenteel door de overheden niet meer gedragen kunnen worden. De burger is aan zet en dat is dan ook de visie van waaruit de stichting werkt.

Wat wij als stichting voor ogen hebben is dat alle tijd, geld en energie die geïnvesteerd wordt in de projecten, uiteindelijk blijvend aan de wijk en haar bewoners ten goede komt. Hiermee wil de stichting samen met de bewoners en de vrijwilligers zich de komende jaren nog meer inzetten tegen armoedebestrijding, werkloosheid, vereenzaming en een betere leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk.

De Swingmarket is opgericht speciaal voor de minima van Rotterdam en tevens om verspilling van voedsel tegen te gaan. Mensen die door welke redenen dan ook niet meer in aanmerking komen voor een voedselpakket van de Voedselbank kunnen hier, na de intake via de hulpverlening, gratis boodschappen doen en eventueel huisraad aanschaffen. De visie van de stichting hierbij is dat mensen geen honger moeten lijden gewoonweg omdat het geld er niet voor is. Daarnaast vinden wij het van belang dat dat de minima zelf moet kunnen kiezen wat zij die maand nodig hebben om te ‘overleven’. Of dit nou voedsel, kleding of huisraad is… de keuze is aan de klant. Ook vinden wij het van belang dat de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid vergroot wordt van onze cliënten. Daarom begeleiden wij ze ook met het doen van hun inkopen, indien dit nodig is, op een persoonlijke- en maatgerichte manier.

Stichting De Swingmarket wil op deze manier iets doen aan de armoede in haar eigen regio, verspilling van voedsel tegengaan en mensen helpen bij het vinden van oplossingen en bij het verhogen van hun levensstandaard.


Werkwijze De Swingmarket
De Swingmarket is een vernieuwend (armoede)concept in Rotterdam en Nederland. De Swingmarket is een Sociaal Warenhuis met een food en non-food afdeling die twee doelen beoogd en twee doelgroepen bediend. De ene doelgroep brengt goederen die nog in prima staat zijn voor een tweede leven en/of koopt zelf levensmiddelen  of tweede hands goederen in bij De Swingmarket. Zij betalen de goederen met hun eigen bankpas (hierdoor worden inkomsten gegenereerd voor de exploitatie en zorgt ervoor dat er aan de andere kant spullen gratis weggegeven kunnen worden aan minima in Rotterdam die een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt). De tweede doelgroep zijn minima in Rotterdam. Zij kunnen via een verstrekte pas van De Swingmarket met een tegoed (na intake) gratis spullen of voedsel afnemen. Doorverwijzing geschiedt via huisartsen en medewerkers van instanties, zoals Woningbouw Coöperaties, Maatschappelijk Werk, Stichting Welzijn Ouderen en de Vereniging Relaties (Ex) Gedetineerden.

Voor wie
Inwoners van de regio Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Bolnes, waarbij aangetoond is dat men met een zeer krap budget moet rondkomen.
De doelgroep heeft een minimum inkomen of minder. Het zijn zoals men ze tegenwoordig noemt ‘de nieuwe armen’. Mensen die om welke reden dan ook buiten de boot vallen van de Voedselbank maar niet genoeg geld hebben voor kleding of eten. Met de Swingmarket pas krijgen zij elke maand een bepaalde waarde op de pas toegekend waarmee zij zelf kunnen bepalen wat er nodig is om de maand goed door te komen. De pas zorgt ervoor dat men zelf weer verantwoordelijk is voor wat er nodig is in het huishouden. In plaats van een standaard voedselpakket wordt men zelf weer verantwoordelijk voor de ‘inkoop’. We verwachten van de klanten dat ze twee maal per week hun ‘inkopen’  komen doen zodat ze op deze manier het overzicht houden op hun bestedingspatroon en in contact blijven met ons. En indien nodig kunnen we ze begeleiden bij hun aankopen. Hiermee willen we de zelfredzaamheid van onze doelgroep vergroten. 
Stichting De Swingmarket garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen en afhandelen van de aanvraag.

Aanmelden
Aanmelding geschiedt onder andere via huisartsen en medewerkers van instanties, zoals Woningbouw coöperaties, Maatschappelijk Werk, Stichting Welzijn Ouderen, de Vereniging Relaties (Ex) Gedetineerden. Mensen die zich niet via hun huisarts of een instantie willen aanmelden, kunnen zelf contact opnemen met onze organisatie.

Intake
Een vrijwilliger van De Swingmarket maakt vervolgens een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden gegevens verzameld en wordt beoordeeld of het nodig is om hulp te verlenen en wordt mede bepaald welk bedrag de klant op de speciale Swingmarketpas krijgt. De waarde die op de pas komt te staan is afhankelijk van de gezinssamenstelling en is een fictieve waarde die alleen in De Swingmarket te besteden is.Tijdens het intakegesprek horen mensen direct of ze geholpen worden en krijgen dan een Swingmarketpas waar ze boodschappen mee kunnen doen in De Swingmarket.
 
Samenwerkingspartners Stichting De Swingmarket
Alleen kom je niet ver en samen sta je sterk……! Vanuit deze visie heeft de stichting organisaties benadert om mee samen te werken. Hieronder volgt een opsomming van organisaties waar we mee samenwerken of welke doorverwijzen naar de stichting:
Laurens Psychiatrisch Verpleeghuis Aesopus, de Koninklijke Visio, VSO Herenwaard, De Rotterdamse Ploeg, Pauluskerk Rotterdam, de Gandhi Tuin, Voedselbank Gorinchem, Voedselbank Salaam, Voedselbank Sliedrecht, Hotspot Hutspot Restaurants, diverse veilingen uit de regio, Minimawinkel Jagro, uitdeelpunt Voedselbank Rotterdam Charlois, Voedseltuinen, Vrijwilligerswerk Rotterdam, IJsselwijs, Bureau Vraagwijzer, Humanitas, House of Hope, Leger des Heils, Flexus Jeugdplein, Politie Rotterdam, JM Financieel Advies, Maatschappelijk Werk en alle eerstelijns zorg in Rotterdam.
Leveranciers & producten

De Swingmarket verzamelt basisbenodigdheden van particulieren en bedrijven in zoals groente, fruit en brood. Deze producten zijn kwalitatief nog 100% goed, maar zijn of overtollig, of er is iets mis gegaan tijdens de productie zoals foute codering of een verkeerde sticker of lichte beschadigingen aan de verpakking. Veel producten en giften zijn afkomstig van particulieren en bedrijven(groente- en fruitveiling, bakkers, boeren uit de omgeving en de groot- of partijenhandel). Daarnaast kopen we zelf ook producten in tegen lage prijzen. Hiermee verbreden we ons assortiment en maken we de winkel aantrekkelijker voor alle mensen die er willen kopen.

Bevoorrading andere armoede organisaties in Rotterdam
Met enige regelmaat komt het voor dat onze stichting meer aanbod heeft dan dat we zelf uit kunnen zetten.  Daarom leveren wij ook voedsel (groente, fruit en brood) aan andere organisaties die het nodig hebben voor hun doelgroepen. Deze organisaties zijn onder andere: de Pauluskerk Rotterdam, de Gandhi Tuin,  Voedselbank Gorinchem, Voedselbank Salaam, Voedselbank Sliedrecht, Voedselbank Maassluis , vier locaties Hotspot Hutspot restaurants, Jagro Minimawinkel Papendrecht, Voedselbank Rotterdam IJsselmonde.


Beheer en organisatie
De stichting heeft een bestuur van 3 vrijwillige bestuursleden. Zij beheren en coördineren de activiteiten en de begeleiding van de vrijwilligers. Daarnaast heeft het bestuur ondersteuning van externe adviseurs vanuit onder andere de Rotterdamse Ploeg en Vrijwilligerswerk Rotterdam.

HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht