St. Swingmarket
De Winkel voor de Minima
HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht
Jaaroverzicht 2017Jaaroverzicht 2016Jaaroverzicht 2015BeloningsbeleidBeleidsplan
Jaaroverzicht 2017
Balans 31 december 2017        
Baten         Algemene Reserve  
Omzet                      Resultaat boekjaar        
Subsidies             Lening o/g  
      ========   Crediteuren    
Saldo Baten            Overlopende Posten     
                    ========
Lasten            
Inkopen                
Swinmarket Pas            
Vrijwilligers Vergoeding                   
Huur            
Energiekosten             
Autokosten              
Inventariskosten                
Onderhoudskosten            
Verkoopkosten            
Afschrijvingen                  
Diverse algemen kosten                 
  ==========          
Saldo Lasten                     
      ========      
 Saldo Baten en Lasten                       
                     
                    
                  
               


HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht