St. Swingmarket
De Winkel voor de Minima
HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht
31-05-2017 Crooswijk 31-01-2017 Sliedrecht23-01-2016 Keizerswaard10-01-2015 Ooievaar
23-01-2016 Keizerswaard
Om 10.30 uur opent Swing Market haar deuren in Keizerswaard.

Waarom
De Swingmarket is opgezet voor de minima in Rotterdam. Onze klanten worden doorverwezen via de hulpverlening in Rotterdam.
Na de intake krijgen zij een Swingmarketpas waarmee ze gratis boodschappen kunnen doen in onze winkel.
Het verstrekken van de pasjes is bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd
financieel niet rond kunnen komen en niet bij de voedselbank zijn ingeschreven (bijvoorbeeld door de wachtlijst of andere oorzaken).

Stichting Swingmarket wil op deze manier iets doen aan de armoede in haar eigen regio,
verspilling van voedsel tegengaan en mensen helpen bij het vinden van oplossingen en bij het verhogen van de zelfredzaamheid .

Voor wie
Inwoners van de regio Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Bolnes,
waarbij aangetoond is dat men met een zeer krap budget moet rondkomen.
Stichting Swingmartket garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvraag.

Aanmelden
Aanmelding geschiedt via huisartsen en medewerkers van instanties, zoals Woningbouw coöperaties,
Maatschappelijk Werk, Stichting Welzijn Ouderen, de Vereniging Relaties (Ex) Gedetineerden.
Mensen die zich niet via hun huisarts of een instantie willen aanmelden, kunnen zelf contact opnemen met onze organisatie.
Een vrijwilliger van Swinmarket maakt vervolgens een afspraak voor een intakegesprek.
Het intakegesprek vindt plaats bij Met Zuid aan de Kruisherenstraat 75 in Rotterdam.
Tijdens dit gesprek worden gegevens verzameld en wordt beoordeeld of het nodig is om hulp te verlenen.

Tijdens het intakegesprek horen mensen direct of ze geholpen worden en krijgen dan een Swingmarketpas
waar ze boodschappen kunnen doen in de Swingmarket in Winkelcentrum Keizerswaard nummer 22 in Rotterdam-IJsselmondeHomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht