St. Swingmarket
De Winkel voor de Minima
HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht
Jaaroverzicht 2017Jaaroverzicht 2016Jaaroverzicht 2015BeloningsbeleidBeleidsplan
Jaaroverzicht 2015

Balans 31 december 2015    
Vervoermiddelen            45.415       Resultaat boekjaar         -11.053
Inventaris        7.085      
      Lening o/g      70.000
Te Vorderen BTW      11.989      
Waarborgsom        4.840   Crediteuren      11.326
         
Liquide middelen          944      
         
Totaal      70.273          70.273
         
Baten en Lasten 2015    
 Omzet        5.279      
 af: Inkopen       -8.422      
 Marge       -3.143      
         
 Exploitatie Kosten        
 Huur        3.750      
 Autokosten        1.053      
 Inventariskosten        1.695      
 Onderhoudskosten            85      
 Verkoopkosten          219      
 Afschrijvingen          394      
 Diverse algemen kosten          714      
              7.910
Saldo Baten en Lasten           -11.053
         
Anbi Status sinds
12-10-2015
     


HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht