St. Swingmarket
De Winkel voor de Minima
HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht
Doelstelling


St. Swingmarket
De Swingmarket is opgezet voor de minima in Rotterdam.
Onze klanten worden doorverwezen via de hulpverlening in Rotterdam.

Na de intake krijgen zij een Swingmarketpas waarmee ze gratis boodschappen kunnen doen in onze winkel.
Het verstrekken van de pasjes is bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel
niet rond kunnen komen en niet bij de voedselbank zijn ingeschreven (bijvoorbeeld door de wachtlijst of andere oorzaken).

Stichting Swing Market wil op deze manier iets doen aan de armoede in haar eigen regio,
verspilling van voedsel tegengaan en mensen helpen bij het vinden van oplossingen en bij het verhogen van de zelfredzaamheid .

De manier van werken
St. Swingmarket verzamelt basisbenodigdheden van particulieren en bedrijven zoals groente, fruit en brood. 
Deze producten zijn kwalitatief nog 100% goed, maar zijn of overtollig,
of er is iets mis gegaan tijdens de productie zoals foute codering of een verkeerde sticker etc. 

Veel producten en giften zijn afkomstig van particulieren en bedrijven. Vaak werken ook woningbouwcorporaties en gemeenten mee.HomeStichting BestuurDoelstellingVrijwilligersWinkelsANBI GegevensGiften DonatiesAanvraag FormulierAanvraag Gemeente / InstellingPersberichten OpeningFinancieel Overzicht